Tidningsanka nr7

På flera håll i Europa fattades drastiska beslut om allt från slakt till desinfektion av engelska turister. Politikerna måste ta till det grövsta artilleriet för att upprätthålla trovärdigheten.

Dagens Nyheter

(missade du ankan? läs noga den andra halvan av första meningen … )

Spara / dela med dig av roliga skämt
  • Facebook
  • Maila artikeln!