Meddelade från kommunens kulturutskott

“Ditt sexliv har beviljats ekonomiskt bidrag av kommuns kulturbudget då detta kan betraktas som handarbete”

Spara / dela med dig av roliga skämt
  • Facebook
  • Maila artikeln!