Herr Penis begär löneförhöjning

Jag, herr Penis, begär löneförhöjning pga:

* Jag utför kroppsarbete och jag arbetar på stora djup

* Jag har aldrig ledigt på helger och arbetar i en fuktig omgivning

* Min arbetsplats är mörk och har dålig ventilation

* Mitt arbete utsätter mig för höga smittorisker.

Kära herr Penis, efter noga övervägande har förvaltningen beslutat att ge avslag på följande grunder:

* Ni arbetar inte 8 timmar i sträck

* Ni somnar redan efter kortvarigt arbete

* Ni följer inte ledningens anvisningar

* Ni arbetar sällan på anvisad plats, utan uppehåller er ofta på andra platser

* Ni tar inget eget initiativ, måste sättas under press och bli snällt behandlad innan ni börjar arbeta

* Er arbetsplats är smutsig när ni lämnar den och ni följer sällan säkerhetsföreskrifterna, tex användandet av skyddskläderna

* Ni tar aldrig dubbelskift och tar pension långt före 65

* Ni lämnar ofta anvisad plats utan att ha slutfört arbete

Spara / dela med dig av roliga skämt
  • Facebook
  • Maila artikeln!